ציוד לייצור עדשות אופטיות

עדשת לייזר אופטית - ציוד ייצור ראשי

מכונת ליטוש וליטוש אופטי

מכונת ליטוש וליטוש אופטי

ציפוי כלי עבודה עקביים

ציפוי כלי עבודה עקביים

מכונת ציפוי אופטי

מכונת ניקוי קולי

מכונת ניקוי קולי

מכונת ציפוי אופטי

עדשה אופטית בלייזר - ציוד להרכבה ראשית

מכונת ליטוש אופטי 5

מבט חיצוני של חדר נקי הרכבה

מכונת גריסה וליטוש אופטית6

מכשיר בדיקת TRIOPTICS Centration

מכונת ליטוש וליטוש אופטי7

הרכבה חדר נקי

מכונת ליטוש וליטוש אופטי8

מכשיר לבדיקת ריכוז

מכונת ליטוש וליטוש אופטי9

הרכבה חדר נקי

אנו עוקבים מקרוב אחר שוק יישומי החזית של תעשיית הלייזר ומקיימים תקשורת ושיתוף פעולה צמודים עם כל הלקוחות בתעשיית הלייזר.