מוצר

  • יצרן פרופילי קרן רב-נקודתיים בסין FSA500

    יצרן פרופילי קרן רב-נקודתיים בסין FSA500

    מנתח מדידה לניתוח ומדידה של פרמטרים אופטיים של אלומות ונקודות ממוקדות.הוא מורכב מיחידת הצבעה אופטית, יחידת הנחתה אופטית, יחידת טיפול בחום ויחידת הדמיה אופטית.הוא מצויד גם ביכולות ניתוח תוכנה ומספק דוחות בדיקה.